Alla inlägg under maj 2014

Av bandystars - 24 maj 2014 06:15

Bandystars sneglat lite på var som hänt i Bore verkar deras trupp nu tagit sig upp ett par snäpp och kan nog blanda sig i striden om en topplacering.
Deras försäsongsträning är igång fast de lägger av i början av juni, för att återuppta den i augusti skriver de på sin hemsida.
Truppen så här långt

Målvakter:
Nicklas Svensson, Felix Viberg, Christian Johansson

Spelare: Niclas Nieminen, Tobias Olsson, Peter Berglund, Ronnie Polgar Gegerfeldt, Kristoffer Lundgren, Viktor Ohlsson, Andreas Johansson, Patrik Lundgren, Marcus Ekström, Magnus Nilsson, Jimmie Josefsson, Hampus Viberg, Rasmus Ek, Sebastian Nilsson, Simon Ekström, Jonas Halt, Johan Andersson och Sebastian Hägerström

 Nyförvärv: Hampus Viberg (jr), Rasmus Ek (jr), Sebastian Nilsson (Tjust), Simon Ekström (comeback), Jonas Halt (Tjust),Christian Johansson (Målilla), Johan Andersson (Tjust), Sebastian Hägerström (Tjust).

Av bandystars - 23 maj 2014 16:28

En fd Stjärna lämna Tjust går till lokalkonkurrenten. Kan isen vara blankare måntro?

Nästa spelare att lämna Tjust Bandy blir anfallaren Sebastian Hägerström och ny klubbadress blir seriekollegan i division 1 kommande säsongen BK Bore från Figeholm.

Senaste säsongen i Tjust noterades Sebastian för ett mål på åtta matcher i allsvenskan.

Sedan tidigare är det klart att Johan Andersson och Sebastian Nilsson går samma väg, från Tjust Bandy till Bore. Totalt har nu åtta spelare bestämt sig för att lämna Gamlebyklubben.

Av bandystars - 23 maj 2014 16:21

Våra Stjärnor har kommit igång med försäsongsträningen. 2 kvällar i veckan tränas det fram till semestern.
Måndagar kl. 17.30 i Havslätt.

Onsdagar kl. 17.30 på Arena Oskarshamn.

När träningsdosen sen ökas och det blir semestern detta får alla som kommer och träna veta.  Senaste rapporten från träningen snackas det om att det var relativt välbesökt fast några stjärnor saknades men vi nämner inga namn utan detta får varje stjärna rannsaka sig och lova komma nästa gång.

Av bandystars - 18 maj 2014 19:11

Inget lag tycks vara berett att ta Tillbergas plats i allsvenskans norrgrupp. I dagsläget ser det ut om serien kommer att spelas med udda antalet lag (11).
Bandyförbundet har fått nej från de klubbar som tillfrågats, bl a Djurgården, Tjust, Helenelund och Mosserud – de lag som föll i kvalspelet till allsvenskan.
Inte ens en ekonomisk morot på 40 000 kronor har hjälpt. Pengarna är hämtade från de böter Gais fick för att ha hoppat av eliitserien.
Frågan kompliceras av att förbundet vill att laget som tar den vakanta platsen övertar Tillbergas plats i norrgruppen. Det gör förstås att naturliga söderlag avskräcks.
– Spel i norrgruppen gjorde det ännu mindre intressant för oss. Det innebär ju att vi inte ens kunde locka vår publik med derby mot Boltic, säger Mosseruds Bjarne Andersson till nwt.se


Av bandystars - 16 maj 2014 20:06

Mosserud erbjöds 40 000 av förbundet

Mosserud sa nej till gratisplatsen i allsvenskan trots erbjudande om pengar

Den 4 maj sade Karlstadslaget Mosserud nej till en gratisplats i allsvenskan.
På fredagen kom en ny förfrågan från Svenska bandyförbundet.
– Vi blev erbjudna 40 000 av förbundet om vi tar platsen men jag sa nej till dem för tio minuter sedan, berättar Bjarne Andersson i Mosserud.

Andra lag har också fått erbjudande men tackat nej till en allsvensk plats

Av bandystars - 14 maj 2014 16:03

Mot bakgrund av det stora antalet frågor som ställts på svenskbandy.se, via telefon, på vår facebook-sida och på twitter så har vi här sammanställt de flitigast förekommande och låtit Jonas Nygren, ordförande i Ekonominämnden, svara på dem.

Frågorna är indelade i generella frågor som rör elitlicensen, samt allmänna frågor kring ekonomin i elitserien och allsvenskan.  
   
På inrådan från Gripen Trollhättan och Svenska Bandyförbundets styrelse så berör vi i detta läget inte frågor som rör det aktuella fallet med den icke beviljade elitlicensen. Detta eftersom Gripen har möjlighet att överklaga beslutet till styrelsen och det ärendet bör få hanteras enligt ordinarie process. Vi kommer att redogöra för det specifika ärendet efter det att styrelsen tagit ställning till den eventuella överklagan.
  
Gripen har onsdag 14/5 fått ekonominämndens beslut skriftligt. Föreningen har två veckor på sig att överklaga till Förbundsstyrelsen.


Övergripande frågor;  

  
Vad menas med eget kapital? 

Skillnaden mellan tillgångar och skulder till andra än ägarna. Om tillgångarna är större har man ett eget kapital. Är tillgångarna mindre än skulderna har man ett underskott, ett negativt eget kapital och definitivt en ekonomi i obalans.
  
Vad menas med resultat?

En ekonomisk term som är skillnaden mellan intäkter och kostnader under en viss period, ofta ett år. Är intäkterna större än kostnaderna så redovisar man vinst, är intäkterna mindre än kostnaderna har man en förlust. Långsiktigt kan man inte redovisa förlust och överleva. 
  
Vad menas med omsättning?

Summan av rörelsen intäkter från verksamheten. I bandyvärlden exempelvis publikintäkter, sponsorintäkter, bidrag relaterat till verksamheten m.m I omsättning ingår exempelvis inte ränteintäkter och intäkter av engångskaraktär.
  
Vad är Ekonominämnden?

En nämnd knuten till Bandyförbundet som hanterar frågan om föreningar skall tilldelas Elitlicens baserat på ekonomiska kriterier. Den består av två ledamöter från FSE och två från bandyförbundet, samt att ordföranden utses av Förbundsstyrelsen. 
  
Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?

Successivt har ekonomin i elitserieklubbarna, mätt som eget kapital, förbättrats under den tid EN kan överblicka. 2007 var exempelvis det sammanlagda egna kapitalet – 6,5 MSEK för att 2013 vara +7,7 MSEK. Förändring är en mix av att olika klubbar ingår vid mättillfällena och av att de generellt mår bättre.  
  
Vissa klubbar har haft negativt eget kapital och varnats under en följd av år, det låter som att EN har större tålamod med vissa klubbar än andra?

När EN bildades hade elitserielagen generellt en ekonomi som var sämre än den är idag. Hade EN första året valt att utesluta klubbar som inte har ett positivt eget kapital hade effekten blivit att vår elitserie förlorat mer än hälften av de lag som då fanns. Detta bedömdes inte vara i bandyns intresse. EN har valt att successivt anpassa de krav som ställts för att få elitlicens. Beslut togs 2010 om att kräva en mer strikt tolkning av positivt eget kapital för att erhålla elitlicens från och med 2013-05-01. För andra året i rad prövar vi nu föreningar mot att de skall ha positivt eget kapital när man inkluderar kommande års budgeterade resultat. Vi upplever att vår modell säkerställer att klubbarna behandlas rättvist så att de kan konkurrera på likvärdiga villkor. 
  
Hur kan man låna pengar och ändå få elitlicens?

Lån i sig har inte direkt med elitlicens att göra. Att ta upp lån innebär bara att man ökar tillgången ”kassa/bank” och ökar skulden ”lån från kreditgivare”, vad man gör med de lånade pengarna kan påverka bedömningen av elitlicensen. Lånebehovet kan vara ett indicium på att föreningen går med underskott men kan också förklaras av att föreningen förvärvar en tillgång eller väljer att betala av flera mindre små skulder.
  
Hur följer Ekonominämnden de handlingsplaner som upprättas?

Vi följer löpande upp räkenskaperna och ser därmed ett ekonomiskt resultat av handlingsprogram. I övrigt följer vi upp det genom att ställa frågor eller låta föreningen berätta vad som gjorts och vilken effekt som nåtts. Det är en naturlig del av vår process med de föreningar som varnats för att de haft negativt eget kapital. 
  
Varför offentliggörs inte alla klubbars ekonomi?

EN har länge förespråkat en total öppenhet. Tyvärr har inte inblandade föreningar haft samma uppfattning även om en viss omsvängning synes vara på gång. 
  
Är kraven tuffare på klubbar som ska upp, än de som redan är i Elitserien?

Nej, kraven är i allt väsentligt desamma.  
   
Är ENs protokoll offentliga?

Nämndens protokoll är inte offentliga eftersom det indirekt skulle medföra att alla handlingar som skickas in till EN skulle riskera att bli offentliga. Vi tror att det skulle medföra att många föreningar skulle bli mycket restriktiva med att delge EN information.  


Frågor rörande ekonomin i Elitserien; 
  
Hur många klubbar har negativt eget kapital i Elitserien?

Hösten 2013 varnades fem klubbar där fyra varnades till följd av negativt eget kapital och den femte till följd av att koncernredovisning inte avlämnats. Vi förväntar oss att en eller två lag har negativt eget kapital per 2014-04-30 men att även de kommer att ha positivt eget kapital om budgeterat resultat för 2014/15 inkluderas. I samtliga fall bara en andel av budgeterat resultat. 
  
Hur stort negativt eget kapital har den förening som uppvisar sämst siffror?

Med ENs definition, eget kapital plus budgeterat resultat, har alla klubbar positivt eget kapital. En mer strikt tolkning, bedömt redovisat eget kapital per 2014-04-30, kommer en eller två föreningar att ha ett underskott. Detta underskott överstiger inte 200 KSEK och budgeten för 2014/15 överstiger med marginal underskottet. Kommande år kommer kraven på att eget kapital skall vara positivt att ytterligare skärpas. Till detta kommer att EN på sikt kommer att kräva specifika uttalande från föreningens revisor rörande behandling av vissa poster, främst periodisering av intäkter och kostnader. 
  
Hur mycket omsätter en elitserieförening?

Mycket varierande men från knappt 5 MSEK till drygt 16 MSEK  
  
Går elitserieföreningarna plus?

Som kollektiv går elitserieklubbarna med ett överskott även om inte alla gör det. Säsongen 2012/13 var snittresultatet 183 000 kronor  


Frågor rörande ekonomin i Allsvenskan; 
  
Hur många klubbar har negativt eget kapital i Allsvenskan?

Det finns idag inget krav på elitlicens för att spela i allsvenskan och därför har EN inte komplett information. Mer än hälften av klubbarna i Allsvenskan, 13 av de 20 föreningar vi har information om, har negativt eget kapital.
  
Hur stort negativt eget kapital har den förening som uppvisar sämst siffror?

Med reservation för att vi inte har information från alla klubbar så finns det en klubb som har 1,9 MSEK i negativt eget kapital vid bokslutet 2013-04-30. Siffror av senare datum kommer vi att ha tillgång till i september.  
  
Hur mycket omsätter en Allsvensk förening?

Under säsongen 2012/2013 (den senaste vi har information om) fanns det ingen allsvensk klubb som hade högre omsättning än någon elitserieklubb. Genomsnittlig omsättning var 2 MSEK och varierade från 0,5 – 4,5 MSEK. 
  
Går de allsvenska föreningarna plus?

Som kollektiv går de allsvenska klubbarna runt, i snitt ett överskott på 1 000 kronor per förening under säsongen 2012/2013. Resultaten varierade mellan ett överskott 321 0000 kronor och ett underskott om 711 000 kronor. 14 av 20 föreningar rapporterar ett överskott. 
  
Vad skiljer ekonomin i en elitserieklubb från ekonomin i en allsvensk klubb?

Det går inte att svara generellt på detta men omsättningen är högre i elitserieklubbarna och därmed möjligheten att göra större satsningar på det som anses vara viktigt. Elitserieklubbarna har ett markant större eget kapital än de allsvenska klubbarna. 2013-04-30 hade elitklubben i snitt 554 000 kronor i eget kapital och den allsvenska föreningen i snitt ett underskott på 218 000 kronor, en skillnad på 772 000 per förening.

Skribent: Marcus Norman

 

Av bandystars - 13 maj 2014 19:15

Simon Carlsson lämnar Stjärnorna i öster bakom sig och bege sig tvärs över det småländska höglandet till västra sidan landet. Där de halländska hedarna tar vid för att fortsätta sin karriär i Sunvära SK.

Sunvära gör också som många andra klubbar på väst nu nämligen brandskatta GAIS bandy och värvat också Pavel Barsukov till Sunvära.

Av bandystars - 13 maj 2014 06:00

Det verkar inte hända mycket inom bandyverksamheten i div 1 södra eller så är det locket på utom i Målilla.


Satsningen på egna produkterna fortsätter skriver de på sin hemsida.
Patrik Lundh gjorde stora framsteg den gångna säsongen och belönas nu med en plats i A-truppen.

"Putte" är 19 år gammal och har spelat back i utvecklingslaget de senaste åren. Han är en tuff och brytningssäker spelare. Det ska bli spännande att se vilka kliv "Putte" kan ta när han nu går upp och tränar med A-laget fullt ut. 

Just nu har vi 14 spelare i truppen, tio av dem är egna produkter! Lägg därtill att Victor Svensson och Alexander Sannikov redan har gjort en handfull säsonger i klubben.
Fotnot från Bandystars 14 spelare minus 10 egna och 2 då saknas det 2

Presentation


Bandystars en supporter långbortistan som följer sina stjärnor från sin position andra sidan det småländska höglandet och ibland så möts de uppe på platån när bortamatchen är närmare en hemmamatch.

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11
12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Bandy div 1

RSS

Besöksstatistik

Bandy div 2 + övrig bandy


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se